12.16

a) Se side 331. Siden det er opplyst at det er en hyperbelgraf, vet vi at grafen viser en konstant—temperatur-prosess, altså en isoterm prosess.

b) Les av startvolumet og starttrykket. Bruk tilstandslikningen for å finne starttemperaturen. (Pass på å gjøre volumet om til kubikkmeter først.)
Samme framgangsmåte for å finne sluttemperaturen.

c) Bruk de avleste verdiene for starttrykk, startvolum og sluttvolum. Se eksempel 11.4 for å beregne sluttrykket.