12.14

a) I denne prosessen ser vi av grafen at volumet er konstant. Hva kalles da prosessen?
Se side 331.

b) Les av starttrykket og volumet. Bruk tilstandslikningen for å finne starttemperaturen. (Pass på å gjøre volumet om til kubikkmeter først.)
Samme framgangsmåte for å finne sluttemperaturen.