12.13

a) Normaltilstanden vil si at trykket er 101 kPa og temperaturen er 273 K. Siden volumet er gitt, kan vi bruke tilstandslikningen for å finne stoffmengden. Se eksempel 12.7 a.

Prosentandelen for de forskjellige gassene som luft består av regnes av antallet molekyler i gassen. Vi vet derfor at stoffmengden til de forskjellige gassene er

78 % av 45 mol nitrogen
21 % av 45 mol oksygen
1,0 % av 45 mol argon

b) Bruk tilstandslikningen for å beregne partialtrykket til hver av gassene. Se eksempel 12.5.
Hva får du når du summerer de tre partialtrykkene?