12.09

a) Finn først molar masse til karbon. Siden massen er oppgitt, kan du bruke sammenhengen mellom masse og stoffmengde på side 327: m = Mn.

b) Finn molar masse til karbon. Siden du nå kjenner stoffmengden fra a), kan du bruke sammenhengen mellom masse og stoffmengde på side 327: m = Mn.