12.05

Bruk likningen for volumutvidelse på side 324 og beregn volumøkningen.
Samtidig vet du at volumendringen skjer i et sylinderformet rør. Tegn figur som viser glassrøret der etanolen stiger og sett inn opplysningene som er gitt. Volumendringen tilsvarer ΔV = A Δh, der A er grunnflaten i volumet (A = πr2) og Δh er høyden
Beregn Δh.