12.04

a) Tanken har altså plass til 5 liter ekstra. Bruk likningen for volumutvidelse på side 324 og løs med hensyn på temperaturendringen.
Pass på å oppgi alle volum i m3. (Hvor mange kubikkmeter er 5 liter?)

b) Husk at ΔV = VV0. Da får vi:

ΔV = γV0ΔT
VV0 = γV0ΔT
V = V0 + γV0ΔT
V = V0(1+ γΔT)

c) Bruk uttrykket i b for å finne volumet til bensinen når temperaturen har sunket. Merk at V alltid er volumet ved den høyeste temperaturen!
Deretter finner du endringen i forhold til tankens totale volum, V0, som er volumet ved den laveste temperaturen.

OBS! Merk deg at når du bruker likningene for lengdeutvidelse og volumutvidelse er utvidelsekoeffisientene alltid oppgitt slik at L0 / V0 skal være verdiene for den laveste temperaturen.