11.38

Tegn selve kretsen først med kompressor og strupeventil uten å se på figuren på side 310. Hvilken vei strømmer kjølemiddelet i din krets? Hvilken side er kondensator (leverer varme) og hvilken er fordamper (henter varme)?

En varmepumpe henter som regel energi fra omgivelser som luft, jord eller vann (elv, innsjø eller hav).  Disse omgivelsene får igjen sin termiske energi fra …