11.36

a og b) Bruk definisjonen av entropi på side 307. Hvilken vei går varmen for det aktuelle systemet du regner på, ut eller inn? Det avgjør fortegnet på ΔS.

c) «Universet» vårt består av de to reservoarene, ett som har avgitt og ett som har mottatt varme. Entropienderingen for universet er altså summen av de to entropiendringene i a og b.

(I eldre utgaver har figuren feil påskrift nederst, reservoaret skal nok være Kaldt.)