11.31

a) Energiloven finner du i rammen på side 294.

b) Hvert av bildene illustrerer flere energiomdanninger, her et tips per bilde:

  • Kjemisk energi i flybensinen omformes til mekanisk energi i flymotoren.
  • Kjemisk energi i veden omformes til indre kinetisk energi i lufta i rommet.
  • Strålingsenergi fra sola omformes til kjemisk energi i druene (ved fotosyntese).
  • Kjemisk energi i kull (som jo er lagret solenergi) omformes til elektrisk energi.