11.30

Denne oppgaven illustrerer hvilke kolossale energimengder som omsettes i naturen omkring oss.

Bruk likningen for spesifikk varmekapasitet i rammen på side 295 eller likningen for spesifikk smeltevarme i rammen på side 298.

Spesifikk varmekapasitet for vann (spørsmål a) finner du i tabellen. Det samme gjelder størkningsvarmen for is (spørsmål b) og fordampningsvarmen for vann (spørsmål c).
Massene som trengs for å løse hver deloppgave finner du ved å beregne volumet (grunnflate × høyde) til vannet.