11.28

Bruk fasevarmelikningen i rammen på side 298. Massen er kjent, men du må finne den tilførte varmen (den elektriske energien) ved hjelp av den oppgitte effekten: E = Pt. Tida er ikke oppgitt, men den kan du jo lese av diagrammet. Hvilken del av grafen viser selve smelteprosessen?