11.22

Her går hele bilens kinetiske energi, Ek = ½mbilv2, til økning av den indre energien i bilmetallet med slik at metalltemperaturen øker. Energiregnskapet blir:

       Ek = Qjern   der   Qjern = cjernmbilΔT

Når du setter inn for de to uttrykkene i likningen, ser du at massen mbil forekommer på begge sider i likningen. Dermed kan massen forkortes bort når du løser likningen med hensyn på ΔT.