11.20

Tegn en figur som viser gryta med vann på plata. Skriv på alle opplysningene som er gitt. For å løse oppgaven setter du opp energiregnskapet:

mottatt varme = tilført energi

Den tilførte energien er Etilført = Pt. Den mottatte varmen er varmen som aluminiumet har mottatt, Qaluminium, og som vannet har mottatt, Qvann. Da blir energiregnskapet:

Qaluminium + Qvann = Etilført    der   Q = cmΔT

Da er det bare tida som er ukjent. (De spesifikke varmekapasitetene for aluminium og vann finnes i fysikktabellene eller på side 295.)