11.18

Spesifikk varmekapasitet for et stoff er et mål på den varmen som trengs for å varme 1 kg av et stoff opp 1 K.

a) Siden den spesifikke varmekapasiteten til jern er 0,45 J/(kgK) er varmen som trengs i dette tilfellet altså 0,45 J.

b) Nå er det fire ganger så mye jern som i a, men temperaturøkningen er den samme. Varmen som trengs, er altså fire ganger så stor som i a.

c) Her er det snakk om 10 ganger så mye jern og en temperaturendring på 230 K. Du kan altså finne svaret ved å gange den spesifikke varmekapasiteten med 10 og med 230.

Denne oppgaven kan du også løse ved å bruke definisjonslikningen for varmekapasitet på side 295, hvis du allerede er kommet så langt i kapittelet.