11.12

a) Når du kjenner luftas volum og tetthet, kan du finne massen ved hjelp av definisjonen på tetthet. Deretter bruker du likningen for kinetisk energi. Husk å gjøre om den oppgitte farten til m/s før du setter inn.

b) Her er det bare å sette rett inn i den oppgitte likningen – men husk å gjøre om temperaturen til kelvin før du setter inn.