11.08

a) Tegn en figur som viser fryseboksen åpen (tilstand 1). Skriv på de oppgitte opplysningene. Tegn ved siden av denne figuren fryseboksen etter at temperaturen er redusert og skriv de aktuelle opplysningene på (tilstand 2). Lag gjerne en tabell som den i vedlegget.

Bruk tilstandslikningen på formen p 1 V 1 T 1 = p 0 V 0 T 0 . Her er det bare p1 som er ukjent. Beregn p1, men husk at du nå har det absolutte trykket. Undertrykket finner du på samme måte som for overtrykk ved å trekke fra atmosfæretrykket 1,013 · 105 Pa.

b) Siden trykket inne i boksen nå er litt mindre enn lufttrykket utenfor, får vi en nettokraft på lokket som tilsvarer undertrykket. For å finne denne nettokraften på lokket bruker du trykkdefinisjonen på side 245. Arealet på lokket kan du beregne fra opplysningene som er gitt, og da gjenstår bare å løse med hensyn F, sette inn og regne ut.