11.07

a) Se forklaringen på side 283.

Tar vi utgangspunkt i tilstandslikningen på side 163, kan vi også resonere slik:
Tilstandslikningen er gitt ved

pVT= konstant

Multipliserer vi likningen med T, får vi

pv= konstant T

Men dersom T er konstant, blir jo fortsatt hele høyresiden i likningen konstant og vi kan skrive

pV= konstant

q.e.d.

b) Lag en ny rad i tabellen. I denne tredje raden skriver du inn produktet av p og V. Da ser du fort om pV er rimelig konstant eller ikke.

c) Se eksempel 11.5 b.
Navnet på grafen finner du på nederst på side 283.