11.06

Se eksempel 11.6.

Her er de mye å holde rede på. Et godt tips er å sette opp en tabell over størrelsene p, V og T for hver av de tre tilstandene. Start med å skrive inn de opplysningene som er oppgitt og før etter hvert på de størrelsene du beregner. Se vedlegget.