11.05

Tegn figur som viser beholderen med gass i startsituasjonen (tilstand 1). Skriv på de oppgitte opplysningene. Tegn ved siden av beholderen etter at volumet er redusert og skriv de aktuelle opplysningene på (tilstand 2). Alle opplysninger du skriver på bør du regne om til SI-enheter, særlig er det viktig at temperaturen er oppgitt i kelvin.

Bruk tilstandslikningen på formen

p2V2T2=p1V1T1

Her er det bare p2 som er ukjent. Løs likningen med hensyn på p2, sett inn og regn ut.
Se også eksemplene 11.2 og 11.3.