10.32

a) Tenk deg et tynt horisontalt vannskikt ved overflaten som går både utenfor og inne i glasset. Tegn figur. Utenfor glasset presser lufttrykket på vannoverflaten i skiktet. Nedenfra presser vanntrykket – som her like ved overflaten er like stort som lufttrykket – oppover på skiktet som derfor holder seg i ro. Inne karet i er vanntrykket nedenfra like stort som utenfor, og det er stort nok til å holde vannsøylen i glasset oppe. Over dette vannet er det jo ikke noe lufttrykk som presser vannet nedover (og ut av glasset).

b) Når du løfter glasset litt høyere, slipper det luft inn i glasset som presser ut vannet.

Dersom glasset er over 10,3 m høyt, klarer ikke luften som trykker på vannet i karet å forhindre at vannet i glasset synker ned til et nivå på 10,3 m. Øverst i røret blir det da vakuum. Denne vannhøyden tilsvarer nemlig det normale lufttrykket:

p = ρgh = 1000 kg/m3 · 9,81 N/kg · 10,3 m = 101 kPa