10.28

(Trykkfeil i tidlige opplag av boka, sidetallshenvisningen skal være 265.)
Løs likningen på side 265 med hensyn på η. Sett inn enhetene for hver av størrelsene som inngår i uttrykket du får og forenkle brøken så mye du kan.
Husk at N = kg·m/s2 og at Pas = N/m2·s.