10.24

Siden røret er horisontalt, er høydeleddet i Bernoulli-likningen konstant og kan fjernes, slik som i første del av eksempel 10.9.a. Vi står da igjen med

Av uttrykket ser vi at høy fart fører til lavt trykk og lav fart fører til høyt trykk.
Du kan bruke kontinuitetslikningen for volumstrøm nedenfor rammen på side 259 for å finne ut hvor farten til vannet er lav og hvor farten er høy.