10.23

a) Bruk kontinuitetslikningen på side 259. Se eksempel 10.7.b.

b) Bruk Bernoulli-likningen på side 260. Merk at høyden til væsken er den samme over alt, siden røret ligger horisontalt. Høydeleddet i Bernoulli-likningen er derfor konstant og kan fjernes, slik som i første del av eksempel 10.9.a.