10.13

a) Tyngdekraften på jernstykket finner du ved å bruke uttrykket for tyngdekraft på side 55.

b) Oppdrift = tyngden av det fortrengte vannet. 4,0 cm3 jern fortrenger selvsagt 4,0 cm3 vann. Hvor stor er massen til dette vannet? Og hva er tyngdekraften på det fortrengte vannet?

c) Oppdriftskraften er summen av trykkreftene fra vannet på jernet. I følge Newtons 3. lov må det virke en (samlet) kraft tilbake på vannet som er like stor og motsatt rettet som kraften du fant i b.