10.12

a) Et forsøk som støtter tanken om at molekylene i en gass beveger seg, er Browns forsøk som er beskrevet nederst på side 252.

b) Hvordan en gass øver et trykk mot veggene i en beholder er forklart øverst på side 253.