10.09

Se eksempel 10.3.
a) Trykket på bunnen av bassenget finner du ved å bruke formelen for hydrostatisk trykk på side 249. Siden dybden er oppgitt i oppgaven, er det bare å sette inn og regne ut.

b) For å finne kraften fra vannet (og luften over vannet) mot bunnen av bassenget bruker du definisjonen på trykk på side 245 og løser likningen med hensyn på kraft. Så er det bare å sette inn og regne ut.