10.04

a) Standard lufttrykk er gitt på side 247.

b) Forklaringen på hva overtykk er finner du på side 248.

c) Når dekket er punktert, er jo trykket inne i dekket det samme som lufttrykket utenfor, altså det samme som du fant i a. Overtrykket i bilhjulet blir jo dermed null i følge svaret på b.