10.03

Massetettheten finner du på samme måte som i eksempel 10.1 og som i oppgave 10.02.
Usikkerheten beregnes etter reglene i kapittel 3. Start med å beregne relativ usikkerhet for hver av de oppgitte størrelsene. Siden utregningene for å finne massetettheten består av multiplikasjon og divisjon, skal regelen om usikkerhet for sammensatte størrelser på side 88 brukes.