8.10

Tegn figur med bjelken og massene den skal bære. Skriv på opplysningen som er gitt. Her kan du bruke likningen for tyngdepunkt på den formen du ser øverst på side 212 for de tre delmassene i oppgaven. Se også eksempel 8.5.