8.09

Tegn figur med kreftene som virker på stanga. Siden du ikke vet hvor tyngdekraften angriper, så velger du bare et passende sted. Du vet heller ikke retningen til kraften fra veggen, og velger derfor bare en passende retning for denne kraftpilen. Skriv inn opplysningene som er gitt.
a) Se eksempel 8.4 a for videre framgangsmåte, men løs likningen med hensyn på armen til tyngdekraften.

b) Tegn ny figur med kraftkomponentene til kraften fra veggen inntegnet. Se eksempel 8.4 b for videre framgangsmåte.