8.08

Tegn figur. Du trenger bare å ta med en tykk strek som markerer fotbladet og de tre kreftene som virker på det: kraften oppover fra akillessenen, kraften nedover fra skinnebeinet og kraften oppover på tåballen fra golvet. Skriv inn opplysningene som er gitt.
Siden kraften på tåballen må tilsvare tyngdekraften på gutten, kan den enkelt beregnes først. Kraften fra skinnebeinet er ikke kjent, men dersom vi lar rotasjonsaksen ligge her, slipper vi unna problemet. Da kan vi finne kraften fra akillessenen ved å bruke vilkåret for rotasjonslikevekt.