8.07

Tegn figur. Du trenger bare å ta med en tykk strek som markerer stupebrettet, slik som figurene i eksempel 8.4. Tegn inn kraftpiler for de tre kreftene på brettet, fra stuperen og hver av de to støttene. Du kan regne med at alle kreftene er vertikale. (Merk at det er kreftene PÅ brettet du skal tegne.) Skriv ned opplysningene som er gitt.
Du kan enten velge omdreiningsakse ved den venstre støtten eller ved den høyre støtten. Bruk likevektsvilkåret for kraftmoment til å bestemme kraften fra den støtten som ikke er omdreiningsakse, på samme måte som for trillebåren i 8.05.

Når du skal finne kraften fra den andre støtten, kan du bruke Newtons 1. lov.