8.06

Tegn figur. Du trenger bare å ta med en tykk strek som markerer bjelken, som figurene i eksempel 8.4. Kraften fra snordraget tegner du som en kraftpil med samme retning som snora. Kraften fra kassen tegner du også som kraftpil. Kraften fra veggen kjenner du ikke retningen til, så bare tegn en pil i en retning som du gjetter. Sett symbol for alle størrelsene du kjenner inn på tegningen. Lag gjerne en egen tabell over de oppgitte størrelsene, så slipper du å skrive tall og enheter inn i figuren.

a) Hvis du velger opphengningspunktet som omdreiningsakse, kan du bruke likevektsvilkåret for kraftmoment til å finne snordraget. Se eksempel 8.4 a.

b) Nå kan du bruke Newtons 1. lov på komponentform for å finne kraftkomponentene til K. Se eksempel 8.4 b.

c) Tegn ny figur med de aktuelle opplysningene. Her er snordraget oppgitt. Du kan altså bruke samme oppsett som i a, men nå skal du løse likningen med hensyn på armen til …

d) Kraften K finner du ved først å bestemme komponentene som i b, og deretter beregne vektorens størrelse og retning som i eksempel 8.4 b.