8.05

Tegn figur. Hvis vi velger navet i trillebårhjulet som omdreiningsakse, trenger vi ikke å kjenne kraften fra bakken på trillebårhjulet siden armen for denne kraften blir null. Da kan vi sette opp betingelsen for rotasjonslikevekt med kraftmomentet for løftekraften og kraftmomentet for tyngdekraften. Pass på fortegn.
Merk at avstandene som er oppgitt står normalt på kreftene, slik at du ikke trenger å kjenne vinkelen mellom kreftene og deres arm.