8.03

a) Husk å selv tegne en forenklet figur for hver utregning der du skriver på symbol for de oppgitte størrelsene. Her trenger du det generelle uttrykket for kraftmoment fra side 204. Se eksempel 8.1.
Kraftmoment mot urviseren er positive og negative med urviseren.

b) Absoluttverdi er verdien uten fortegn.