7.24

Løsningsstrategi

Oppgaven er todelt ser vi, først kollisjon mellom pil og eple og deretter et fritt fall av eple–pil-legemet.

Vi har som nevnt på side 190 tre hovedprinsipper for å løse mekanikkoppgaver:

  1. Newtons lover
  2. Loven om bevaring av mekanisk energi
  3. Loven om bevaring av bevegelsesmengde

I tillegg kommer bevegelseslikningene dersom akselerasjonen er konstant.

I første del av oppgaven har vi et støt der vi kan regne med at bevegelsesmengden er bevart siden ytre krefter ikke utfører (noe særlig) arbeid i løpet av støtet. En oversiktsfigur kan se slik ut:

14_24_a_tips

 

 

 

I andre del av oppgaven kan vi bruke bevegelseslikningene for skrått kast. En oversiktsfigur kan se slik ut:

14_24_b_tips  

 

 

 

 

  • Bestem først startfarten pil–eplet får.
  • Deretter må du bestemme tida det tar før eplet treffer bakken, slik at du kan finne kastets lengde.