7.22

 

  14_22_tips

 

 

 

 

Tenk deg først at bakken var plan, og tegn kreftene slik de da ville ha sett ut: tyngdekraften, normalkraften og friksjonskraften. Lengden på kreftene skal være slik at dersom du vektorsummerer dem, får du en liten kraftsum som til peker mot fartsretningen (kjelken bremser jo).

Lag nå en ny figur der bakken er litt krum, det vil si at du i tillegg får en liten akselerasjonskomponent rettet inn mot sentrum av sirkelen.
Hva har det å si for kraftsumvektoren?
Og hva har det igjen å si for normalkraftvektoren?