7.21

a) Kreftene på bilen er tyngdekraft, normalkraft og friksjonskraft (på bilens hjul fra asfalten). Tegn inn disse tre kreftene.
Bilen har ingen akselerasjon i vertikalretningen. Dermed kan du bruke Newtons 2. (eller 1.) lov til å vise at normalkraften er like stor som tyngdekraften.

b) Tegn ny figur som viser bevegelsen fra start til bilen når toppfart og skriv på de aktuelle opplysningene. Beregn først bilens akselerasjon ved hjelp av en bevegelseslikning.
Summen av kreftene som virker på bilen finner du så ved å bruke Newtons 2. lov.

c) Løses som spørsmål a og b i oppgave 7.20, se tips til den oppgaven, men merk at normalkraften her peker oppover – ikke nedover som i 7.20. Ikke glem å tegne ny figur!