7.20

a) Tegn figur som bare viser bilen øverst i loopen og kreftene som virker på den. Studer løsningen av Eksempel 7.9. Sett opp Newtons 2. lov på samme måte, men nå skal du løse likningen med hensyn på normalkraften N (ikke med hensyn på farten som i eksempelet).

b) Du kan finne farten i det øverste punktet i loopen akkurat som i Eksempel 7.9. Hvorfor (og hvordan) kan du så bruke bevaringsloven for energi til å finne farten nederst i loopen?

c) Tegn ny figur som viser bilen i startposisjon og bilen i sluttposisjon øverst i loopen. Skriv høyden og fartene (husk at startfart er lik null) som du kjenner, inn på figuren.

Nå kan du bruke bevaring av mekanisk energi (husk å forklare hvorfor). Sett opp energibevaring for startposisjonen og for posisjonen i toppen av loopen.
Pass på å velge nullnivå. Merk at dersom du velger nullnivå i toppen av loopen, blir det høydeforskjellen mellom start og slutt som du finner. Da må du legge til loophøyden for å komme fram til svaret.