7.18

a) Se Eksempel 7.8.

Tegn figur som likner på den midterste figuren i eksempelet, med  kreftene på gondolen.

b) Bruk figuren du har tegnet i a og sett på komponentene Sx og Sy.
Hvor stor er Sy sammenliknet med tyngdekraften på gondolen? Finn et uttrykk for snordraget og regn ut.

c) Hvilken sammenheng er det mellom sentripetalkraften på gondolen og komponenten Sx av snordraget?