7.17

a) Det er bare én kraft som virker på kula i tillegg til tyngdekraften. Hvilken?

b) Se tipset til oppgave 7.04.

c) Newtons 2. lov for horisontalkomponenten av kreftene gir

Σ F x =m a x der ΣFx=Sx og a x = v 2 r

Bruk dette til å bestemme r.