7.15

Tegn figur og skriv opplysningene på figuren. Det er bare snordraget som har betydning for loddets bevegelse, så du trenger ikke tegne inn andre krefter. Bruk Newtons 2. lov og sammenhengen mellom akselerasjon og banefart i sirkelbevegelse på side 183 for å bestemme farten som svaret til snordrag på 40 N.

Farten er konstant, og du vet at strekningen som tilbakelegges på 60 s, er N·2πr. Hvor mange omløp N får du da?