7.14

a) Tegn først en figur som viser bilen i rundkjøringen, sett ovenfra, der du skriver på opplysningene som er gitt. Lag så en ny figur som viser kreftene på bilen (når du ser bilen forfra eller bakfra): tyngdekraft, normalkraft og friksjonskraften fra underlaget. Pass på at friksjonskraften peker riktig retning.

Dersom du nå setter opp Newtons 2. lov for horisontalretningen, finner du friksjonskraften (akselerasjonen finner du ved hjelp av sammenhengen mellom akselerasjon og banefart i sirkelbevegelse på side 183).

b) Her må du først beregne hvor stor friksjonskraft som svarer til friksjonstallet som er gitt, ved hjelp av sammenhengen mellom friksjonskraft og normalkraft på side 178.

Hvis du nå setter opp Newtons 2. lov for horisontalbevegelsen, slik du gjorde i a) kan du nå finne akselerasjonen og derfra kan du finne den tilsvarende banefarten fra formelen for baneakselerasjon på side 183.