7.12

Se Løsning til Eksempel 7.6.

Tegn figur om lag som i eksemplet, med kreftene som virker på legeme A og legeme B. Sett så opp Newtons 2. lov for de to legemene hver for seg. Snordraget er det samme i de to uttrykkene. Bruk dette til å kombinere de to uttrykkene på en slik måte at du finner et uttrykk for massen til legeme B.