7.11

a) Tegn figur og skriv på opplysningene som vanlig. Dekomponer tyngdekraften i en komponent som er parallell med skråplanet og en som stå normalt på skråplanet. Studer så løsningen på spørsmål c i Eksempel 7.4. Der ser du først hvordan du kan finne at R = mgsinα.

b) Du ser også hvordan du finner friksjonstallet (men du må selvsagt løse med hensyn på μ til slutt, ikke α som i eksempelet).