7.10

a) Kreftene som virker er tyngdekraften, normalkraften, trekkraften og friksjonskraften.

b) Studer første del av løsningen av spørsmål a i Eksempel 7.4 (men du skal selvsagt løse med hensyn på friksjonstallet μ, ikke akselerasjonen som i eksempelet). Men merk at du i tillegg har en trekkraft og at akselerasjonene er lik null.