7.09

Vi forutsetter atforholdet mellom banelengdene er som på figuren i oppgaven.

Hvis vi forutsetter at mekanisk energi er bevart, vil begge kulene ha fått samme fart når de når C. Siden bane A er brattest, vil kulen akselerere raskere og oppnå maksimal fart allerede før den når C.
Hvorfor innebærer det at denne kulen kommer først til C?