7.07

a) Se løsningen på b i Eksempel 7.2 (men merk at du ikke har noen friksjon eller luftmotstand her).

b) Se første del av løsningen på spørsmål a i Eksempel 7.4.

c) Dersom du setter opp likningene slik at du får et eksplisitt uttrykk for a, ser du at massen, m, kan forkortes bort.