7.05

Tegn figur og skriv på opplysningene. Her kan det lønne seg å bare tegne hele togsettet som én firkant først (vi velger altså hele toget som system) med massen 0,50 kg. Det er jo bare kraften F som virker på dette systemet (vi ser bort fra vertikale krefter siden de ikke bidrar til akselerasjonen). Dermed finner vi greit togets akselerasjon ved hjelp av Newtons 2. lov.

Tegn nå ny figur med bare lokomotivet og kreftene som virker på det, F, og snordraget du skal finne. Da kan du sette opp Newtons 2. lov for lokomotivet og finne snordraget.

Til slutt velger du den siste vogna som system for å finne det andre snordraget.