7.04

a) Tegn figur med de to kreftene som virker og skriv på opplysningene, se løsningen til spørsmål b i Eksempel 7.8.
Skriv først opp uttrykket for hver av de to komponentene til snordraget S.
Bruk Newtons 2. lov på komponentform, først for vertikalretningen der akselerasjonen er lik null. Bruk det til å bestemme S.
Setter du så opp likningen for horisontalretningen, finner du a.

b) Samme framgangsmåte som i a.